Sport.es Menú

09 de Agosto

Mónaco 0-3 Lyon

10 de Agosto

Marsella 0-2 Reims

Dijon 1-2 St. Étienne

Niza 2-1 Amiens

Angers 3-1 Girondins

Brest 1-1 Toulouse

Montpellier 0-1 Rennes

11 de Agosto

Lille 2-1 Nantes

Strasbourg 1-1 Metz

PSG 3-0 Nimes

16 de Agosto

Lyon 6-0 Angers

17 de Agosto

Nantes 0-0 Marsella

Metz 3-0 Mónaco

Toulouse 1-0 Dijon

Nimes 1-2 Niza

Amiens 1-0 Lille

Girondins 1-1 Montpellier

18 de Agosto

St. Étienne 1-1 Brest

Reims 0-0 Strasbourg

Rennes 2-1 PSG

24 de Agosto

Amiens 1-2 Nantes

Dijon 0-2 Girondins

Angers 3-0 Metz

Brest 1-0 Reims

25 de Agosto

Mónaco 2-2 Nimes

Strasbourg 0-2 Rennes

PSG 4-0 Toulouse

27 de Agosto

Montpellier 1-0 Lyon

28 de Agosto

Lille 3-0 St. Étienne

Niza 1-2 Marsella

30 de Agosto

Metz 0-2 PSG

31 de Agosto

Lyon 1-1 Girondins

Angers 2-0 Dijon

Toulouse 2-0 Amiens

Nantes 1-0 Montpellier

Nimes 3-0 Brest

01 de Septiembre

Reims 2-0 Lille

Rennes 1-2 Niza

Strasbourg 2-2 Mónaco

Marsella 1-0 St. Étienne

13 de Septiembre

Lille 2-1 Angers

Amiens 2-2 Lyon

14 de Septiembre

PSG 1-0 Strasbourg

Dijon 0-0 Nimes

Montpellier 2-1 Niza

Girondins 2-0 Metz

Brest 0-0 Rennes

15 de Septiembre

Nantes 1-0 Reims

St. Étienne 2-2 Toulouse

Mónaco 3-4 Marsella

20 de Septiembre

Strasbourg 2-1 Nantes

21 de Septiembre

Marsella 1-1 Montpellier

Reims 0-0 Mónaco

Metz 1-2 Amiens

Girondins 2-2 Brest

Nimes 1-0 Toulouse

Niza 2-1 Dijon

22 de Septiembre

Rennes 1-1 Lille

Angers 4-1 St. Étienne

Lyon 0-1 PSG

24 de Septiembre

Dijon 0-0 Marsella

Mónaco 3-1 Niza

25 de Septiembre

Brest 2-2 Lyon

Nantes 1-0 Rennes

St. Étienne 0-1 Metz

Montpellier 1-0 Nimes

Toulouse 0-2 Angers

Lille 2-0 Strasbourg

Amiens 1-3 Girondins

PSG 0-2 Reims

28 de Septiembre

Lyon 0-1 Nantes

Girondins 0-1 PSG

Niza 1-1 Lille

Angers 1-1 Amiens

Mónaco 4-1 Brest

Metz 2-2 Toulouse

Reims 1-2 Dijon

29 de Septiembre

Strasbourg 1-0 Montpellier

Nimes 0-1 St. Étienne

Marsella 1-1 Rennes

04 de Octubre

Amiens 3-1 Marsella

05 de Octubre

PSG 4-0 Angers

Dijon 1-0 Strasbourg

Montpellier 3-1 Mónaco

Toulouse 1-3 Girondins

Brest 2-0 Metz

Nantes 1-0 Niza

06 de Octubre

Lille 2-2 Nimes

Rennes 0-1 Reims

St. Étienne 1-0 Lyon

18 de Octubre

Niza 1-4 PSG

19 de Octubre

Lyon 0-0 Dijon

Reims 1-0 Montpellier

Angers 0-1 Brest

Metz 1-0 Nantes

Toulouse 2-1 Lille

Nimes 1-1 Amiens

20 de Octubre

Girondins 0-1 St. Étienne

Mónaco 3-2 Rennes

Marsella 2-0 Strasbourg

25 de Octubre

Nantes 0-1 Mónaco

26 de Octubre

Lille 3-0 Girondins

Strasbourg 1-0 Niza

Brest 2-0 Dijon

Lyon 2-0 Metz

Reims 0-0 Nimes

Montpellier 0-0 Angers

27 de Octubre

Rennes 3-2 Toulouse

St. Étienne 2-2 Amiens

PSG 4-0 Marsella

01 de Noviembre

Dijon 2-1 PSG

02 de Noviembre

Marsella 2-1 Lille

Metz 2-2 Montpellier

Toulouse 2-3 Lyon

Angers 1-0 Strasbourg

Amiens 1-0 Brest

03 de Noviembre

Girondins 2-0 Nantes

Niza 2-0 Reims

St. Étienne 1-0 Mónaco

08 de Noviembre

Niza 1-1 Girondins

09 de Noviembre

Brest 1-2 PSG

Mónaco 1-0 Dijon

Lille 0-0 Metz

Reims 0-0 Angers

Strasbourg 4-1 Nimes

10 de Noviembre

Rennes 3-1 Amiens

Montpellier 3-0 Toulouse

Nantes 2-3 St. Étienne

Marsella 2-1 Lyon

22 de Noviembre

PSG 2-0 Lille

23 de Noviembre

Lyon 2-1 Niza

Brest 1-1 Nantes

Metz 1-1 Reims

Amiens 0-4 Strasbourg

Angers 1-0 Nimes

Dijon 2-1 Rennes

24 de Noviembre

Girondins 2-1 Mónaco

St. Étienne 0-0 Montpellier

Toulouse 0-2 Marsella

29 de Noviembre

Marsella 2-1 Brest

30 de Noviembre

Strasbourg 1-2 Lyon

Reims 1-1 Girondins

Nimes 1-1 Metz

Montpellier 4-2 Amiens

Lille 1-0 Dijon

Niza 3-1 Angers

01 de Diciembre

Nantes 2-1 Toulouse

Rennes 2-1 St. Étienne

03 de Diciembre

Girondins 6-0 Nimes

Angers 0-2 Marsella

Brest 5-0 Strasbourg

Lyon 0-1 Lille

04 de Diciembre

St. Étienne 4-1 Niza

Dijon 2-2 Montpellier

Toulouse 1-2 Mónaco

Metz 0-1 Rennes

PSG 2-0 Nantes

06 de Diciembre

Lille 1-0 Brest

Nimes 0-4 Lyon

07 de Diciembre

Montpellier 1-3 PSG

Niza 4-1 Metz

Rennes 2-1 Angers

Strasbourg 4-2 Toulouse

Mónaco 3-0 Amiens

08 de Diciembre

Reims 3-1 St. Étienne

Nantes 1-0 Dijon

Marsella 3-1 Girondins

13 de Diciembre

Lille 2-1 Montpellier

14 de Diciembre

Metz 1-1 Marsella

Nimes 0-1 Nantes

Angers 0-0 Mónaco

Toulouse 0-1 Reims

Amiens 1-1 Dijon

Brest 0-0 Niza

15 de Diciembre

Girondins 0-1 Strasbourg

Lyon 0-1 Rennes

St. Étienne 0-4 PSG

21 de Diciembre

Montpellier 4-0 Brest

Dijon 2-2 Metz

Rennes 1-0 Girondins

Strasbourg 2-1 St. Étienne

Reims 1-1 Lyon

Mónaco 5-1 Lille

Nantes 1-2 Angers

Niza 3-0 Toulouse

PSG 4-1 Amiens

Marsella 3-1 Nimes

10 de Enero

Rennes 0-1 Marsella

11 de Enero

Girondins 1-2 Lyon

Toulouse 2-5 Brest

Angers 1-1 Niza

Nimes 2-0 Reims

Metz 1-0 Strasbourg

Amiens 1-2 Montpellier

12 de Enero

St. Étienne 0-2 Nantes

Dijon 1-0 Lille

PSG 3-3 Mónaco

15 de Enero

Nimes 0-1 Rennes

Amiens 1-1 Reims

Mónaco 1-4 PSG

24 de Enero

Niza 1-1 Rennes

25 de Enero

Marsella 0-0 Angers

Brest 2-1 Amiens

Mónaco 1-3 Strasbourg

Montpellier 2-1 Dijon

Reims 0-1 Metz

St. Étienne 2-1 Nimes

26 de Enero

Lyon 3-0 Toulouse

Nantes 0-1 Girondins

Lille 0-2 PSG

31 de Enero

Rennes 20:45h Nantes

01 de Febrero

PSG 17:30h Montpellier

Dijon 20:00h Brest

Nimes 20:00h Mónaco

Angers 20:00h Reims

Strasbourg 20:00h Lille

Amiens 20:00h Toulouse

02 de Febrero

Niza 15:00h Lyon

Metz 17:00h St. Étienne

Girondins 21:00h Marsella

04 de Febrero

Lille 19:00h Rennes

Mónaco 19:00h Angers

Nantes 21:05h PSG

05 de Febrero

Toulouse 19:00h Strasbourg

Reims 19:00h Niza

Nimes 19:00h Dijon

Montpellier 19:00h Metz

Lyon 19:00h Amiens

Brest 19:00h Girondins

St. Étienne 21:00h Marsella

07 de Febrero

Angers 20:45h Lille

08 de Febrero

Marsella 17:30h Toulouse

Rennes 20:00h Brest

Dijon 20:00h Nantes

Amiens 20:00h Mónaco

Niza 20:00h Nimes

Metz 20:00h Girondins

09 de Febrero

Montpellier 15:00h St. Étienne

Strasbourg 17:00h Reims

PSG 21:00h Lyon

15 de Febrero

Amiens Por definir PSG

Girondins Por definir Dijon

Brest Por definir St. Étienne

Nantes Por definir Metz

Toulouse Por definir Niza

Lyon Por definir Strasbourg

Mónaco Por definir Montpellier

Lille Por definir Marsella

Nimes Por definir Angers

Reims Por definir Rennes

22 de Febrero

Metz Por definir Lyon

Rennes Por definir Nimes

Niza Por definir Brest

Lille Por definir Toulouse

Dijon Por definir Mónaco

St. Étienne Por definir Reims

Marsella Por definir Nantes

PSG Por definir Girondins

Strasbourg Por definir Amiens

Angers Por definir Montpellier

29 de Febrero

Lyon Por definir St. Étienne

Amiens Por definir Metz

Brest Por definir Angers

Girondins Por definir Niza

PSG Por definir Dijon

Toulouse Por definir Rennes

Mónaco Por definir Reims

Nimes Por definir Marsella

Montpellier Por definir Strasbourg

Nantes Por definir Lille

07 de Marzo

Niza Por definir Mónaco

Strasbourg Por definir PSG

Dijon Por definir Toulouse

Lille Por definir Lyon

St. Étienne Por definir Girondins

Angers Por definir Nantes

Marsella Por definir Amiens

Metz Por definir Nimes

Rennes Por definir Montpellier

Reims Por definir Brest

14 de Marzo

PSG Por definir Niza

Lyon Por definir Reims

Nantes Por definir Nimes

Amiens Por definir Angers

Toulouse Por definir Metz

Brest Por definir Lille

Girondins Por definir Rennes

Mónaco Por definir St. Étienne

Strasbourg Por definir Dijon

Montpellier Por definir Marsella

21 de Marzo

Niza Por definir Montpellier

Metz Por definir Brest

Lille Por definir Mónaco

Reims Por definir Nantes

Marsella Por definir PSG

St. Étienne Por definir Strasbourg

Nimes Por definir Girondins

Angers Por definir Toulouse

Rennes Por definir Lyon

Dijon Por definir Amiens

05 de Abril

Montpellier Por definir Lille

Brest Por definir Marsella

Toulouse Por definir St. Étienne

Lyon Por definir Nimes

Mónaco Por definir Nantes

Girondins Por definir Reims

PSG Por definir Metz

Dijon Por definir Niza

Amiens Por definir Rennes

Strasbourg Por definir Angers

11 de Abril

Nantes Por definir Lyon

Angers Por definir PSG

Marsella Por definir Dijon

Metz Por definir Lille

Nimes Por definir Montpellier

Niza Por definir Strasbourg

Girondins Por definir Amiens

Brest Por definir Mónaco

Reims Por definir Toulouse

St. Étienne Por definir Rennes

18 de Abril

Toulouse Por definir Nantes

Mónaco Por definir Girondins

Montpellier Por definir Reims

Amiens Por definir Nimes

PSG Por definir St. Étienne

Lille Por definir Niza

Strasbourg Por definir Brest

Lyon Por definir Marsella

Rennes Por definir Metz

Dijon Por definir Angers

26 de Abril

Lyon Por definir Mónaco

Girondins Por definir Toulouse

Rennes Por definir Strasbourg

St. Étienne Por definir Angers

Nantes Por definir Amiens

Reims Por definir PSG

Metz Por definir Dijon

Nimes Por definir Lille

Marsella Por definir Niza

Brest Por definir Montpellier

02 de Mayo

PSG Por definir Brest

Dijon Por definir Lyon

Mónaco Por definir Metz

Lille Por definir Reims

Montpellier Por definir Girondins

Niza Por definir Nantes

Amiens Por definir St. Étienne

Strasbourg Por definir Marsella

Toulouse Por definir Nimes

Angers Por definir Rennes

09 de Mayo

St. Étienne Por definir Lille

Girondins Por definir Angers

Nimes Por definir Strasbourg

Toulouse Por definir PSG

Rennes Por definir Dijon

Metz Por definir Niza

Nantes Por definir Brest

Marsella Por definir Mónaco

Lyon Por definir Montpellier

Reims Por definir Amiens

16 de Mayo

Dijon Por definir Reims

Lille Por definir Amiens

Strasbourg Por definir Girondins

PSG Por definir Rennes

Brest Por definir Nimes

Niza Por definir St. Étienne

Marsella Por definir Metz

Angers Por definir Lyon

Montpellier Por definir Nantes

Mónaco Por definir Toulouse

23 de Mayo

Rennes Por definir Mónaco

Metz Por definir Angers

Toulouse Por definir Montpellier

Nimes Por definir PSG

St. Étienne Por definir Dijon

Nantes Por definir Strasbourg

Amiens Por definir Niza

Reims Por definir Marsella

Girondins Por definir Lille

Lyon Por definir Brest

cerrar
Sport

SPORT.es

Descarga gratis la app en tu móvil