Sport.es Menú

10 de Agosto

Marsella 4-0 Toulouse

11 de Agosto

Nantes 1-3 Mónaco

Angers 3-4 Nimes

Lille 3-1 Rennes

Montpellier 1-2 Dijon

Niza 0-1 Reims

St. Étienne 2-1 Guingamp

12 de Agosto

Lyon 2-0 Amiens

Girondins 0-2 Strasbourg

PSG 3-0 Caen

17 de Agosto

Reims 1-0 Lyon

18 de Agosto

Guingamp 1-3 PSG

Amiens 1-2 Montpellier

Caen 1-1 Niza

Dijon 2-0 Nantes

Mónaco 0-0 Lille

Rennes 1-0 Angers

19 de Agosto

Strasbourg 1-1 St. Étienne

Toulouse 2-1 Girondins

Nimes 3-1 Marsella

24 de Agosto

Lyon 2-0 Strasbourg

25 de Agosto

PSG 3-1 Angers

Amiens 4-1 Reims

Montpellier 0-0 St. Étienne

Nantes 1-1 Caen

Niza 0-4 Dijon

Toulouse 1-0 Nimes

26 de Agosto

Lille 3-0 Guingamp

Girondins 2-1 Mónaco

Marsella 2-2 Rennes

31 de Agosto

Lyon 0-1 Niza

01 de Septiembre

Nimes 2-4 PSG

Angers 1-0 Lille

Dijon 0-2 Caen

Guingamp 1-2 Toulouse

Reims 0-1 Montpellier

Strasbourg 2-3 Nantes

02 de Septiembre

St. Étienne 0-0 Amiens

Rennes 2-0 Girondins

Mónaco 2-3 Marsella

14 de Septiembre

Niza 2-1 Rennes

PSG 4-0 St. Étienne

15 de Septiembre

Caen 2-2 Lyon

Amiens 2-3 Lille

Dijon 1-3 Angers

Montpellier 1-1 Strasbourg

Toulouse 1-1 Mónaco

16 de Septiembre

Nantes 0-0 Reims

Girondins 3-3 Nimes

Marsella 4-0 Guingamp

21 de Septiembre

Mónaco 1-1 Nimes

22 de Septiembre

Lille 2-1 Nantes

Angers 0-0 Toulouse

Montpellier 1-0 Niza

Reims 0-0 Dijon

St. Étienne 2-1 Caen

Strasbourg 3-1 Amiens

23 de Septiembre

Rennes 1-3 PSG

Guingamp 1-3 Girondins

Lyon 4-2 Marsella

25 de Septiembre

Mónaco 0-1 Angers

Nantes 1-2 Niza

Toulouse 2-3 St. Étienne

26 de Septiembre

Amiens 2-1 Rennes

Girondins 1-0 Lille

Caen 2-2 Montpellier

Dijon 0-3 Lyon

Marsella 3-2 Strasbourg

Nimes 0-0 Guingamp

PSG 4-1 Reims

28 de Septiembre

St. Étienne 2-0 Mónaco

29 de Septiembre

Niza 0-3 PSG

Angers 0-1 Guingamp

Caen 1-0 Amiens

Lyon 1-1 Nantes

Reims 0-0 Girondins

Strasbourg 3-0 Dijon

30 de Septiembre

Rennes 1-1 Toulouse

Montpellier 3-0 Nimes

Lille 3-0 Marsella

05 de Octubre

Toulouse 1-1 Niza

06 de Octubre

Lille 3-1 St. Étienne

Amiens 1-0 Dijon

Angers 2-2 Strasbourg

Guingamp 1-1 Montpellier

Nimes 0-0 Reims

07 de Octubre

Girondins 3-0 Nantes

Marsella 2-0 Caen

Mónaco 1-2 Rennes

PSG 5-0 Lyon

19 de Octubre

Lyon 2-0 Nimes

20 de Octubre

PSG 5-0 Amiens

Caen 0-0 Guingamp

Dijon 1-2 Lille

Nantes 4-0 Toulouse

Reims 1-1 Angers

Strasbourg 2-1 Mónaco

21 de Octubre

Montpellier 2-0 Girondins

St. Étienne 1-1 Rennes

Niza 0-1 Marsella

26 de Octubre

Nimes 1-1 St. Étienne

27 de Octubre

Angers 1-2 Lyon

Amiens 1-2 Nantes

Guingamp 1-1 Strasbourg

Lille 1-0 Caen

Mónaco 2-2 Dijon

Toulouse 0-3 Montpellier

28 de Octubre

Rennes 0-2 Reims

Girondins 0-1 Niza

Marsella 0-2 PSG

02 de Noviembre

PSG 2-1 Lille

03 de Noviembre

Lyon 1-1 Girondins

Caen 1-2 Rennes

Dijon 0-4 Nimes

Niza 1-0 Amiens

Reims 1-0 Mónaco

Strasbourg 1-1 Toulouse

04 de Noviembre

Nantes 5-0 Guingamp

St. Étienne 4-3 Angers

Montpellier 3-0 Marsella

09 de Noviembre

Lille 0-0 Strasbourg

10 de Noviembre

Guingamp 2-4 Lyon

Angers 1-0 Montpellier

Nimes 0-1 Niza

St. Étienne 2-0 Reims

Toulouse 0-1 Amiens

11 de Noviembre

Girondins 0-0 Caen

Marsella 2-0 Dijon

Rennes 1-1 Nantes

Mónaco 0-4 PSG

23 de Noviembre

Lyon 1-0 St. Étienne

24 de Noviembre

PSG 1-0 Toulouse

Caen 0-1 Mónaco

Dijon 0-0 Girondins

Nantes 1-1 Angers

Reims 2-1 Guingamp

Strasbourg 0-1 Nimes

25 de Noviembre

Montpellier 2-2 Rennes

Niza 2-0 Lille

Amiens 1-3 Marsella

30 de Noviembre

St. Étienne 3-0 Nantes

01 de Diciembre

Lille 2-2 Lyon

Angers 1-1 Caen

Guingamp 0-0 Niza

Mónaco 1-2 Montpellier

Nimes 3-0 Amiens

02 de Diciembre

Toulouse 2-2 Dijon

Marsella 0-0 Reims

Rennes 1-4 Strasbourg

Girondins 2-2 PSG

04 de Diciembre

Amiens 0-2 Mónaco

Niza 0-0 Angers

Montpellier 0-1 Lille

05 de Diciembre

Girondins 3-2 St. Étienne

Caen 1-2 Nimes

Dijon 2-1 Guingamp

Lyon 0-2 Rennes

Nantes 3-2 Marsella

Reims 0-1 Toulouse

Strasbourg 1-1 PSG

08 de Diciembre

Guingamp 1-2 Amiens

Rennes 2-0 Dijon

09 de Diciembre

Strasbourg 2-2 Caen

Lille 1-1 Reims

16 de Enero

Nimes 1-0 Nantes

15 de Diciembre

Reims 2-1 Strasbourg

16 de Diciembre

Nimes 2-3 Lille

Niza 1-1 St. Étienne

Lyon 3-0 Mónaco

18 de Diciembre

Caen 2-1 Toulouse

08 de Enero

Amiens 0-0 Angers

Nantes 2-0 Montpellier

13 de Marzo

Dijon Por definir PSG

22 de Diciembre

Angers 1-1 Marsella

Lille 1-2 Toulouse

Mónaco 0-2 Guingamp

Montpellier 1-1 Lyon

PSG 1-0 Nantes

Reims 2-2 Caen

Rennes 4-0 Nimes

St. Étienne 3-0 Dijon

Strasbourg 2-0 Niza

23 de Diciembre

Girondins 1-1 Amiens

11 de Enero

Caen 1-3 Lille

Lyon 1-1 Reims

12 de Enero

Amiens 0-3 PSG

Guingamp 0-1 St. Étienne

Niza 1-0 Girondins

13 de Enero

Nantes 0-1 Rennes

Dijon 1-1 Montpellier

Toulouse 1-2 Strasbourg

Marsella 1-1 Mónaco

15 de Enero

Angers 1-2 Girondins

16 de Enero

Mónaco 1-1 Niza

Toulouse 2-2 Lyon

Guingamp 2-1 Rennes

St. Étienne 2-1 Marsella

18 de Enero

Lille 2-1 Amiens

19 de Enero

PSG 9-0 Guingamp

Mónaco 1-5 Strasbourg

Nimes 0-1 Toulouse

Reims 1-1 Niza

20 de Enero

Rennes 0-0 Montpellier

Angers 1-0 Nantes

Caen 0-1 Marsella

Girondins 1-0 Dijon

St. Étienne 1-2 Lyon

23 de Enero

Nimes 3-1 Angers

25 de Enero

Marsella 1-2 Lille

26 de Enero

Dijon 2-0 Mónaco

Guingamp 0-1 Reims

Niza 2-0 Nimes

Strasbourg 1-0 Girondins

27 de Enero

Montpellier 2-0 Caen

Amiens 0-1 Lyon

Toulouse 0-0 Angers

PSG 4-1 Rennes

30 de Enero

Nantes 1-1 St. Étienne

01 de Febrero

Lille 4-0 Niza

02 de Febrero

Angers 1-0 Dijon

Mónaco 2-1 Toulouse

Rennes 1-0 Amiens

Reims 2-1 Marsella

03 de Febrero

Nimes 1-1 Montpellier

Lyon 2-1 PSG

20 de Febrero

Girondins 19:00h Guingamp

05 de Febrero

Marsella 1-0 Girondins

08 de Febrero

Dijon 1-2 Marsella

09 de Febrero

PSG 1-0 Girondins

Amiens 1-0 Caen

Strasbourg 1-2 Angers

10 de Febrero

Montpellier 2-2 Mónaco

Nantes 2-4 Nimes

Toulouse 1-1 Reims

Guingamp 0-2 Lille

Rennes 3-0 St. Étienne

Niza 1-0 Lyon

13 de Febrero

St. Étienne 2-1 Strasbourg

Caen 0-1 Nantes

15 de Febrero

Nimes 2-0 Dijon

Lyon 2-1 Guingamp

16 de Febrero

Marsella 2-0 Amiens

Angers 3-0 Niza

Mónaco 1-0 Nantes

17 de Febrero

Girondins 2-1 Toulouse

Caen 0-0 Strasbourg

Lille 0-0 Montpellier

Reims 2-0 Rennes

St. Étienne 0-1 PSG

20 de Febrero

PSG 21:00h Montpellier

22 de Febrero

Dijon 19:00h St. Étienne

Strasbourg 20:45h Lille

23 de Febrero

PSG 17:00h Nimes

Amiens 20:00h Niza

Guingamp 20:00h Angers

24 de Febrero

Montpellier 15:00h Reims

Nantes 15:00h Girondins

Toulouse 15:00h Caen

Rennes 17:00h Marsella

Mónaco 21:00h Lyon

01 de Marzo

Girondins 20:45h Montpellier

02 de Marzo

Caen 17:00h PSG

Angers 20:00h Mónaco

Nimes 20:00h Rennes

Reims 20:00h Amiens

03 de Marzo

Guingamp 15:00h Nantes

Lille 15:00h Dijon

Niza 15:00h Strasbourg

Lyon 17:00h Toulouse

Marsella 21:00h St. Étienne

09 de Marzo

Amiens Por definir Nimes

Dijon Por definir Reims

Marsella Por definir Niza

Mónaco Por definir Girondins

Montpellier Por definir Angers

Nantes Por definir PSG

Rennes Por definir Caen

St. Étienne Por definir Lille

Strasbourg Por definir Lyon

Toulouse Por definir Guingamp

16 de Marzo

Angers Por definir Amiens

Girondins Por definir Rennes

Caen Por definir St. Étienne

Guingamp Por definir Dijon

Lille Por definir Mónaco

Lyon Por definir Montpellier

Niza Por definir Toulouse

Nimes Por definir Strasbourg

PSG Por definir Marsella

Reims Por definir Nantes

31 de Marzo

Amiens Por definir Girondins

Dijon Por definir Niza

Marsella Por definir Angers

Mónaco Por definir Caen

Montpellier Por definir Guingamp

Nantes Por definir Lille

Rennes Por definir Lyon

St. Étienne Por definir Nimes

Strasbourg Por definir Reims

Toulouse Por definir PSG

06 de Abril

Amiens Por definir St. Étienne

Angers Por definir Rennes

Girondins Por definir Marsella

Guingamp Por definir Mónaco

Lyon Por definir Dijon

Niza Por definir Montpellier

Nimes Por definir Caen

PSG Por definir Strasbourg

Reims Por definir Lille

Toulouse Por definir Nantes

13 de Abril

Caen Por definir Angers

Dijon Por definir Amiens

Lille Por definir PSG

Marsella Por definir Nimes

Mónaco Por definir Reims

Montpellier Por definir Toulouse

Nantes Por definir Lyon

Rennes Por definir Niza

St. Étienne Por definir Girondins

Strasbourg Por definir Guingamp

20 de Abril

Dijon Por definir Rennes

Guingamp Por definir Marsella

Lyon Por definir Angers

Nantes Por definir Amiens

Niza Por definir Caen

Nimes Por definir Girondins

PSG Por definir Mónaco

Reims Por definir St. Étienne

Strasbourg Por definir Montpellier

Toulouse Por definir Lille

28 de Abril

Amiens Por definir Strasbourg

Angers Por definir Reims

Girondins Por definir Lyon

Caen Por definir Dijon

Lille Por definir Nimes

Marsella Por definir Nantes

Montpellier Por definir PSG

Niza Por definir Guingamp

Rennes Por definir Mónaco

St. Étienne Por definir Toulouse

04 de Mayo

Girondins Por definir Angers

Guingamp Por definir Caen

Lyon Por definir Lille

Mónaco Por definir St. Étienne

Nantes Por definir Dijon

Montpellier Por definir Amiens

PSG Por definir Niza

Reims Por definir Nimes

Strasbourg Por definir Marsella

Toulouse Por definir Rennes

11 de Mayo

Marsella Por definir Lyon

Amiens Por definir Toulouse

Angers Por definir PSG

Caen Por definir Reims

Dijon Por definir Strasbourg

Lille Por definir Girondins

Niza Por definir Nantes

Nimes Por definir Mónaco

Rennes Por definir Guingamp

St. Étienne Por definir Montpellier

18 de Mayo

Girondins Por definir Reims

Guingamp Por definir Nimes

Lille Por definir Angers

Lyon Por definir Caen

Mónaco Por definir Amiens

Montpellier Por definir Nantes

PSG Por definir Dijon

St. Étienne Por definir Niza

Strasbourg Por definir Rennes

Toulouse Por definir Marsella

25 de Mayo

Amiens Por definir Guingamp

Angers Por definir St. Étienne

Caen Por definir Girondins

Dijon Por definir Toulouse

Marsella Por definir Montpellier

Nantes Por definir Strasbourg

Niza Por definir Mónaco

Nimes Por definir Lyon

Reims Por definir PSG

Rennes Por definir Lille

cerrar
Sport

SPORT.es

Descarga gratis la app en tu móvil