Més enllà del terreny de joc.
Més enllà del terreny de joc

Els històrics comptes de la RFEF: 437 milions d'ingressos per continuar regant el futbol no professional d'Espanya

Scroll down.
  • Text: Alberto Castelló
  • 26 juny 2023

La Federació espanyola continua consolidant-se com el gran motor del futbol espanyol no professional amb un compte de resultats històric en l'exercici del 2022

Quan els treballadors de la Reial Federació Espanyola de Futbol parlen de viatjar en un transatlàntic que marxa a velocitat de creuer es refereixen que, ara com ara, la RFEF és punta de llança en pràcticament tots els seus departaments. Són avantguardistes i els comptes que l'àrea financera acaba de tancar de l'exercici 2022 reforça aquesta sensació. Per segon any consecutiu s'ha presentat un benefici que històricament no és comparable a exercicis d'èpoques passades: 28,7 milions d'euros que, sumats als 32,8 milions del 2021, donen un resultat positiu conjunt -auditat sense excepcions per Ernst & Young i per PKF- per als dos darrers anys de 61,5 milions d'euros.

“Consolidar aquest resultat no és senzill d'aconseguir. Sobretot tenint en compte les circumstàncies en què s'ha desenvolupat el futbol, els anys marcats per la pandèmia”, analitza Eduardo Bandrés, el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Saragossa que exerceix de Tresorer de la RFEF des de fa cinc anys.

Des que Luis Rubiales i la seva Junta Directiva van arribar a la Federació espanyola (2018) s'han més que duplicat els ingressos. Per a aquest càlcul, cal tenir en compte que l'estructura organitzativa de les federacions espanyoles de futbol està descentralitzada en dos nivells: la RFEF i les federacions territorials, cosa que no passa en altres països amb estructures centralitzades, com Anglaterra o França. A Espanya, els ingressos de les federacions territorials, una vegada descomptades les transferències que reben de la RFEF -per no duplicar les xifres- van pujar a 71,4 milions d'euros el 2021. Tot i que no es disposa de xifres dels comptes de les federacions territorials el 2022, una projecció equivalent eleva els ingressos totals de la RFEF (366 milions) més les seves federacions territorials (71,4) a 437,4 milions d'euros. Aquesta és la xifra que reflecteix millor la realitat financera del futbol federatiu a Espanya i la que cal tenir en compte en fer una comparativa amb les federacions d'altres països. Tot i això, per a la xifra de beneficis pròpia de la RFEF de 28,7 milions es prenen en compte els ingressos propis de la RFEF, que ascendeixen als esmentats 366 milions d'euros (números històrics, també).

Las históricas cuentas de la RFEF
Las históricas cuentas de la RFEF

La clau per redistribuir els ingressos a les territorials, clubs no professionals...

Bandrés explica que a l'alta xifra d'ingressos obtinguts l'acompanya “un exercici molt estricte de contenció i ajustament de la despesa implantada durant la pandèmia i que s'ha mantingut amb posterioritat. Això ha permès assolir un grau d'implicació molt ampli per part de totes les àrees de despesa de la casa i, per tant, que els marges d'ingressos obtinguts es puguin invertir en la funció principal de la federació, que és la redistribució dels ingressos del futbol cap avall: federacions territorials, clubs no professionals i clubs aficionats, que són l’objecte principal de la nostra ocupació”.

Principals partides d'ingressos propis de la rfef

Drets audiovisuals: 30% dels ingressos totals

Les partides principals d'ingressos propis de la RFEF (sense comptar amb els 71,4 milions de les territorials) procedeixen dels drets audiovisuals, tant els que s'obtenen per la retransmissió de partits de les seleccions nacionals (masculines i femenines) com els procedents de la comercialització de la Copa del Rei i Supercopa d'Espanya masculines i altres competicions organitzades per la RFEF en categoria femenina, a més de Primera Federació, futbol sala, futbol platja... En conjunt, els ingressos per aquest concepte van ascendir el 2022 a 111,5 milions d’euros, el 30% dels ingressos totals.

Patrocinis i publicitat: 23% dels ingressos totals

La segona partida més important entre els ingressos propis de la RFEF són els patrocinis i altres contractes de publicitat. Els ingressos per aquest concepte van sumar 82,6 milions d'euros el 2022, és a dir, un 23% del total. “En aquest punt cal destacar que les xifres són molt meritòries en circumstàncies molt adverses per les conseqüències de la pandèmia sobre gran part del teixit empresarial”, puntualitza Bandrés, per subratllar en quin context s'han obtingut.


Serveis federatius prestats: 17% dels ingressos totals

Les llicències federatives, arbitratges, quotes de clubs i, en definitiva, tots els derivats dels serveis que presta la RFEF, van generar uns ingressos el 2022 de 62,3 milions d'euros, cosa que representa el 17% dels seus ingressos propis anuals.

Seleccions nacionals i organització de competicions: 12% dels ingressos totals

La participació de les seleccions nacionals en diferents competicions internacionals, així com l'organització de les competicions pròpies, la RFEF va generar el 2022 uns ingressos de 42,8 milions, el 12% dels ingressos totals. Addicionalment, per la venda d'entrades de la final de la Copa del Rei i partits de les seleccions, els ingressos van ser de 12,1 milions d'euros.

Conveni amb la LFP: 4,7% dels ingressos totals

Altres partides amb ingressos també rellevants en el pressupost federatiu són les del Conveni de coordinació amb la Lliga de Futbol Professional, que regula les relacions entre totes dues entitats i que va suposar 17,4 milions d'euros el 2022, que suposen un 4,7% de els ingressos totals.

Principals partides de despeses pròpies de la RFEF

Així es va repartir la despesa pròpia de la RFEF de 337,3 milions d'euros el 2022 que, per la filosofia de la RFEF mateix, més que despeses es tracta d'inversions en el futbol espanyol:

Futbol no professional (clubs, territorials, planter, social...): 36,2% del total de despeses

El volum de despesa més gran de la RFEF és per al futbol no professional. Una de les principals missions de la RFEF és el suport econòmic al futbol aficionat i al futbol base de manera que entre les despeses més grans de la RFEF el 2022 destaquen els 69,5 milions en ajudes a clubs en competicions d'àmbit estatal i uns altres 31,0 milions a les federacions territorials. La suma per aquests dos conceptes se situa en 100,5 milions d'euros, el 29,8% del total de despeses.


A aquesta quantitat s'hi ha de sumar una altra partida que la RFEF va implementar a partir de l'aportada per UEFA per al programa ‘Planter amb valors’, que recolza els clubs en el desenvolupament dels seus planters. Per aquesta via, es van traspassar als clubs espanyols 13,2 milions d'euros. A més, procedents del Consell Superior d'Esports, per a la protecció social del futbol femení i aficionat es van distribuir també 8,4 milions d'euros més el 2022. Sumats, tots dos projectes suposen un 6,4% del total de despeses. És a dir, que les accions dedicades a tot el futbol no professional suposen un 36,2% del total de despeses.

Seleccions nacionals: 17,6% de les despeses totals

La participació de totes les categories i modalitats de seleccions nacionals (masculina i femenina de futbol, de futbol sala, de futbol platja...) en competicions, les concentracions, viatges, allotjaments, personal tècnic, ‘staff’, etc. van generar una despesa de 59,4 milions d'euros el 2022. Representen un 17,6% de les despeses totals.

Organització i explotació de competicions pròpies: 15% del total de despeses

L'organització de Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya generen ingressos molt elevats, però majoritàriament s'han de distribuir entre els clubs participants i, especialment, entre els clubs professionals del futbol masculí. En aquest cas, també hi ha despeses d'organització i explotació de les competicions esmentades que han de ser afrontades per la RFEF. Amb tot, la despesa va assolir els 50,5 milions d'euros el 2022, xifra que representa pràcticament un 15% del total de despeses.


En resum, “derivada d’aquests dos anys amb resultats excepcionals, la posició financera de la Federació espanyola s'ha vist molt reforçada. Els fons propis, des del 2020, s'han duplicat més passant de 48,6 milions d'euros a 110,1 milions el 2022. Això dona una solvència i una àmplia capacitat d'afrontar projectes de futur amb un finançament propi”, assenyala Eduardo Bandrés.

A més, indicadors com el Fons de Maniobra o la Tresoreria mostren la disponibilitat de liquiditat de la RFEF. El primer -que és la diferència entre l'actiu corrent i el passiu corrent- va pujar a 68,2 milions d'euros, cosa que dona una idea de la capacitat de la RFEF per afrontar sense problemes les seves obligacions de pagament a curt termini. Per part seva, la Tresoreria tenia a finals de 2022 un total de 100,4 milions d'euros, demostrant que la RFEF posseeix una gran capacitat per actuar a curt termini i complir els seus compromisos de manera garantida.


Finalment, és important englobar-ho tot i subratllar que, en comparació del 2021, l'Actiu total de la RFEF ha passat de 277,2 milions d'euros a 313,8 milions... Un transatlàntic a velocitat de creuer.