SPORT va anar fins a Sabadell per conèixer com treballa el Club Natació Voleibol Sabadell. El seu presidente, Óscar Llagostera, ens mostra les instalacions i ens explica el dia a dia del club vallesà.